ISO 14001

În zilele noastre, problemele legate de mediu sunt pe larg dezbătute, având un caracter global, devenind evident că degradarea permanentă a mediului pe termen lung, precum și deteriorarea condițiilor de viață pentru întreaga populație a lumii sunt inevitabile în cazul în care nu se vor lua măsuri pentru păstrarea bazelor naturale de viață ale planetei.

Firmele, ca și statul și consumatorii, au responsabilitatea de a proteja mediul natural. Pe lângă protejarea mediului este dovedit că implementarea și certificarea unui sistem de management al mediului va îmbunătăți imaginea firmei, conducând astfel la avantaje considerabile pe piață, întrucât „publicul larg” este considerat un vecin și un client care dorește un mediu curat și produse care să nu îl afecteze.

Astfel, există o cerință tot mai strictă asupra companiilor de a-și demonstra responsabilitatea în ceea ce privește protecția și conservarea mediului, în fața clienților, autorităților, angajaților și altor părți interesate.

Un sistem de management de mediu creat în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO 14001 ajută organizațiile în identificarea și ținerea sub control a riscurilor asupra mediului.

CASA LUC S.R.L. Sebeș
are documentat, implementat și menține un
SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
în conformitate cu cerințele standardului
SR EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001: 2004
pentru
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
prin
CERTIND - CEL MAI PERFORMANT ORGANISM DE CERTIFICARE DIN ROMÂNIA

Printre beneficiile implementării și certificării unui sistem de management de mediu se numără:     

  • posibilitatea de a accesa piețe externe unde certificarea de mediu este obligatorie
  • îmbunătățirea relațiilor cu legiuitorii și autoritățile
  • identificarea modalităților de reducere a pierderilor
  • mărirea încrederii clienților în onestitatea companiei și în atenția acesteia față de protecția mediului
  • evitarea pierderilor financiare însemnate generate de accidente ecologice
  • îmbunătățirea mediului de lucru pentru angajați

O ofertă pe care n-o poți refuza !

Achiziționezi acum
un apartament
și un garaj
și economisești
1500 EUR !
1 apartament cu 3 camere +
1 garaj

-------------------------------------
la doar 54 000 EUR
TVA inclus
1 apartament cu 2 camere +
1 garaj

-------------------------------------
la doar 44 000 EUR
TVA inclus
sus