Certificari

Implementarea sistemului de management al calității ISO 9001:2008 în cursul anului 2009 de către CERTIND S.A. ilustrează în primul rând maturitatea la care a ajuns CASA LUC S.R.L. din punct de vedere al conceptului de organizare și al relației cu partenerii.
Pentru CASA LUC aceasta înseamnă în primul rând:

  • o organizare mult mai riguroasă, ceea ce aduce mai multă eficiență;
  • preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a activității și o adaptare cât mai bună la cerințele pieței;
  • o garanție pentru partenerii CASA LUC, prin asigurarea stabilității și dezvoltării organizației, dar și a relațiilor de afaceri.

ISO 14001

În zilele noastre, problemele legate de mediu sunt pe larg dezbătute, având un caracter global, devenind evident că degradarea permanentă a mediului pe termen lung, precum și deteriorarea condițiilor de viață pentru între [...]

OHSAS 18001

Organizațiilor din întreaga lume le este solicitat din ce în ce mai mult să-și demonstreze capacitatea de a controla și reduce riscurile asupra sănătății și securității ocupaționale ce rezultă din activitățile desfășu [...]

ISO 9001

Pentru ca o organizație să poată obține succesul pe o piață pe care concurența este din ce în ce mai acerbă, este necesar ca performanțele sale în ceea ce privește calitatea produselor și serviciilor oferite să crească ș [...]

sus